Karel Filsak architekti

Dům s byty pro seniory ve městě Krásno

Objekt svým umístěním a hmotovým řešením navazuje na charakter historické kompaktní zástavby, která vytváří kompaktní liniovou zástavbu obytných domů na sebe navazujících. Celkový objem stavby odpovídá sousednímu domu, na který se novostavba napojuje tak, jako tomu bylo původně, což je patrné z dobových fotografií i z reliktu ve stávajícím štítu. Návrhem chceme navázat na historický ráz města. Těžká konstrukce, kompaktní půdorys a přizpůsobení tvaru budovy reagují na orientaci a maximalizují sluneční zisk. Budovy mají silný tektonický výraz cihelných a betonových prvků, které představují strukturu a dávají silný pocit stálosti a hmotnosti. Při východní hranici pozemku je ponechán vjezd do dvora, kde je situováno parkování pro rezidenty. Normovým požadavkům odpovídá 12 parkovacích stání.

[ Celý text ]

Stavba je tvořena hmotou citující okolní historické objekty. Opakuje tak polohu i hmotové řešení objektů v těsném sousedství. Tento přístup pokládáme v dané lokalitě za kontextuální a uměřený. Volíme příbuzné architektonické principy. Na střeše je červená taška a na fasádách cihla. Tento materiál je základem staveb v okolí. Na fasádách cihlu neomítáme, ukazujeme jí v její přirozené a nestárnoucí kráse. Cihla se tak stává ozdobným prvkem na fasádě, který je možné považovat za ekvivalent původních zdobených fasád. Tímto přístupem zároveň posouváme objekt do lehce abstrahované polohy. Toto počínání je důležité z důvodu, že byla pro návrh objektu zvolena jednoduchá forma navazující ve velké míře na své okolí

Objekt bytového domu s malometrážními byty je koncipován jako chodbový dům s chodbou při severní hlukově exponované fasádě. Objekt obsahuje požadovanou skladbu bytů v celkovém počtu 15ti bytových jednotek, z toho 9 bytů kategorie 1+kk a 6 jednotek kategorie 2+kk. Dle výškového zaměření pozemku využívá terénního rozdílu na délku domu přibližně o 0,6m, kdy se zdánlivě parter domu zvyšuje. Parter však má pouze dvě výškové úrovně. Dům se otevírá jižním směrem francouzskými okny, každý byt tak má kontakt s venkovním prostorem. Francouzské okno do jisté míry nahrazuje absenci balkónu. Využít však lze společnou terasu v přízemí nebo zákoutí zahrady.

projekt: Dům s byty pro seniory ve městě Krásno
autor: Karel Filsak
fáze: architektonická soutěž
datum: 2021