Karel Filsak architekti

Lávka přes ulici Horoměřická

Lávka spojuje zástavbu různých měřítek a charakterů. Prostorová křivka lávky reaguje plynule na výškové a půdorysné požadavky zadání. Plynule propojuje oba břehy a navazuje na prostorovou orientaci panelové zástavby. Domníváme se, že přirozené řešení s minimalizací mimoúrovňových nástupů je nutný předpoklad pro vytvoření příjemné spojnice pro pohodlné každodenní využívání. V konceptu racionální technický objekt založený na kontrastech materiálů, v sobě kombinuje městskou betonovou konstrukci a romantiku dřevěných lávek. Lávka zachovává přírodní divoký charakter břehů. Materiálové řešení je založené na harmonickém kontrastu městských i přírodních materiálů se zachováním esenciální barevnosti jednotlivých části konstrukce. Podporu betonové mostovky tvoří dvojice betonových pilířů v osové vzdálenosti 19,75 m. Mostovka je tvořena z prefabrikovaných segmentů. Předpokládáme použití ultravysokopevnostního betonu (UHPC – ultra-hight performance concrete). Prefabrikované dílce jsou odlívány do bednění se strukturou dřevěných prken. Výška mostovky je 300 mm Madlo lávky je navrženo z nahrubo opracovaných dřevěných dubových trámů velikosti 60 x 120 mm. Výplň zábradlí (plotu mezi zahradami) tvoří kovové pozinkované pletivo. Osvětlení mostu zajišťuje liniové osvětlení integrované zespoda do madla zábradlí.

projekt: Lávka přes ulici Horoměřická, Praha 6
autor: Karel Filsak, Přemysl Jurák
fáze: architektonicko-konstrukční soutěž
datum: 2018