Karel Filsak architekti

Mateřská školka v ulici Na Marně v Bubenči

Malá velikost pozemku, regulativy soutěžních podmínek a charakter staveb vilové čtvrti, má zásadní vliv na návrh tvaru a umístění objektu nové mateřské školy. Vnímáme jako velmi důležité hledat takovou formu architektury, která by splynula se svým okolím, formovaným již v 2. polovině 19. století. Důležitým tématem mateřské školky je vytvoření intimního prostředí vzbuzujícího harmonický pocit bezpečí při zachování možnosti úzkého propojení vnitřního prostoru a zahrady.

Řešení jasně vymezuje prostor školky od vnějšího prostředí. Zároveň umožňuje dobrou organizaci celého pozemku, zachovává v největší možné míře zahradu bez ztráty její přehlednosti a zároveň umožňuje propojení prostoru tříd a zahrady. Z důvodu propojení celého objektu i jednotlivých tříd se zahradou volíme umístění tříd do přízemního podlaží s plochou extenzívní střechou. Do vyšších pater se stavba zužuje a získává tak drobnější měřítko. Střední trakt graduje sedlovou střechou. V této části jsou umístěny druhotné provozy – klubovna a prostory pro učitele. V suterénu, který využívá nákladní rampu po straně domu k manipulaci s odpadem a zásobování tak, aby nedocházelo ke kolizi s provozem tříd a návštěvníky mateřské školky. V suterénu je umístěno technické zázemí a doplňkový provoz.

Každá třída je definovaná v interiéru volnou otevřenou dispozicí navazující na společné prostory. Rozdělení prostoru na herní část a prostor na spaní zajišťuje vložené patro, který má „dětské“ měřítko. Ke každé třídě přísluší částečně krytá terasa s povrchem z dřevěných palubek a venkovní dvorek. Spaní dětí je řešeno odděleně od zbytku třídy tak, aby bylo zajištěna jistá míra soukromí a klidu. Tento prostor je osvětlen světlíky ve střeše a po sklizení lůžek může sloužit jako plnohodnotný prostor pro aktivity dětí.

projekt: Mateřská školka v ulici Na Marně v Bubenči, Praha 6
autor: Karel Filsak
fáze: architektonická soutěž
ocenění: odměna
datum: 2018