Karel Filsak architekti

Mateřská škola Vokovická

Malá velikost pozemku, celková situace a charakter staveb v těsném sousedství, zejména pak objekt panelového domu ze západní strany, který výrazně narušuje intimitu pozemku, má zásadní vliv na tvar a umístění objektu nové mateřské školy. Vnímáme jako velmi důležité hledat možnosti vytvoření intimního prostředí vzbuzujícího harmonický pocit bezpečí při zachování možnosti úzkého propojení vnitřního prostoru a zahrady. Proto umisťujeme objekt k severozápadní hranici pozemku. Toto řešení jasně vymezuje prostor školky od vnějšího prostředí. Zároveň umožňuje dobrou organizaci celého pozemku, zachovává v největší možné míře zahradu bez ztráty její přehlednosti a zároveň umožňuje velkorysé propojení prostoru tříd a zahrady. Z důvodu propojení celého objektu i jednotlivých tříd se zahradou volíme objekt jednopodlažní s plochou extenzívní střechou. Do prostoru zahrady se budova fragmentuje do menších části a tím získává drobnější „dětské“ měřítko. Zároveň je tím docíleno intimních zákoutí jak z pohledu z interiéru, tak v exteriéru. Výrazným gestem je atrium se stromem umístěné uvnitř dispozice s funkcí osvětlení společných prostor pobytové chodby. Objekt je částečné podsklepený. V suterénu, který využívá terénní nerovnosti při severní hranici pozemku je situováno provozní zázemí s vlastními vstupy tak, aby nedocházelo ke kolizi se zbytek provozu.

Každá třída je definovaná v interiéru volnou otevřenou dispozicí navazující na společné prostory. Rozdělení prostoru na herní část a prostor na spaní zajišťuje vložený tvar „domečku“, který má „dětské“ měřítko a schovává uvnitř umývárny s výdejem jídla i úložné prostory. Ke každé třídě přísluší částečně krytá terasa s povrchem z dřevěných palubek. Spaní dětí je zajištěno vždy odděleně od zbytku třídy tak, aby bylo zajištěna jistá míra soukromí a klidu. Tento prostor je vždy osvětlen okny na fasádě i světlíky ve střeše a po sklizení lůžek může sloužit jako plnohodnotný prostor pro aktivity dětí. V suterénu je situováno provozní zázemí školky s kuchyní. Suterén využívá terénního zlomu na pozemku a má tedy samostatný vstup pro zaměstnance i zásobování.

Konstrukční řešení je voleno s ohledem na dětské uživatele. Dřevěné kazetové stropy vytváří příjemný a zajímavý interiér evokující dětskou „stavebnici“. Vnější zdi uvažujeme bílé s přiznanou kresbou spár. Stavba je navržena jako zděná z betonových tvárnic s dřevěným kazetovým stropem a plochou vegetační střechou. Vnější zdi provětrávané s vnější skládanou betonovou vrstvou s bílým nátěrem budou navazovat na šedivou barvu okolních panelových domů. Stěny v interiéru jsou bílé. Podlahy jsou dřevěné, lokálně je použit koberec. Vložené boxy s přípravnami, úložnými prostory a umývárnou bude montovaný vždy s výraznou barvou pro možnost identifikování se s daným prostorem.

projekt: Mateřská škola Vokovická, Praha 6
autor: Karel Filsak
fáze: architektonická soutěž
ocenění: odměna
datum: 2017