Karel Filsak architekti

Nové výukové centrum 3.LF UK

Nová školní budova zapadá do kontextu jednoduchou formou. Budova je uspořádána do dvou podzemních a pěti nadzemních pater (čtyři patra a jedno ustupující) s pobytovou střešní terasou. Udržuje kompaktní objem optimalizací vnitřních prostor v reakci na požadavky stavebního programu a potřeby vztahů s vnějším i vnitřním prostředím.

[ Celý text ]

Určujícím urbanistickým prvkem je umístění hlavního vstupu z ulice. Stísněné podmínky pozemku a stavební čára pak určují poměrně jednoznačně umístění budovy školy. Objekt přístavby pokrývají maximální vztah mezi východem a západem i mezi jižní a severní hranicí parcely tak, aby byl dodržen požadavek na odstupy od hranice pozemku i co největší odstup od stávající budovy.

Vzhledem k charakteru okolní zástavby považujeme za správné držet objektem uliční čáru definovanou sousedním objektem ze západní strany novostavby. Rozptylový prostor je tak umístěn vedle objektu před budovu A.

projekt: Nové výukové centrum 3.LF UK
autor: Karel Filsak
spolupráce: Sylvie Tesková
fáze: architektonická soutěž
hodnocení: odměna
datum: 2023