Karel Filsak architekti

Obecní dům Stránecká Zhoř

Zadání je rozděleno na rekonstrukci bývalé Obecné školy na Obecní dům a vytvoření veřejného prostranství návsi. Obecní dům bude sloužit jako administrativní, společenské a kulturní centrum obce. Aspirací navržené přestavby ponechávající vnější výraz stavby je zachovat její historickou hodnotu, zajistit dostatek prostoru pro konání kulturních akcí, působit samozřejmě a nenápadně, přitom dostatečně jasně odlišit dům od svého okolí.

[ Celý text ]

Prostorová koncepce vychází z odstranění nekvalitních přístaveb. Původní tvar domu je nově doplněn o zadní trakt z pohledu hlavního vstupu, který je předělen protažením hlavní osy, která je ukončená schodištěm. V jižní části přístavby se nachází prostor hospody. V severní části se nachází předsálí, které je možné propojit s prostorem sálu. Prostor sálu je rovněž možné propojit i s prostorem hospody. Nový trakt je řešen jako průchod ve směru jih-sever. Jedná se o paralelu s původní bránou, které se v tomto místě nacházela. Toto řešení zajištuje propojení hospody s prostorem návsi.

Hlavní sál je situován do severní části dispozice. Sál je otevřený do krovu, který zároveň slouží jako galerie či prostor klubovny pro další volnočasové účely. Napojený je přes prostor předsálí, do kterého ústí vertikální komunikace. Předsálí lze využívat jako plnohodnotný prostor pro další klubovou činnost, výstavní účely aj. Prostor podkroví je možné mobilní posuvnou stěnou členit a upravovat v případě využití pro jiný typ provozu jako koncerty, firemní akce, svatby, divadla či pořádání ples, kterého je potřeba zajistit dostatečně velký taneční parket i odpovídající počet sezení u stolu alespoň pro ¾ hostů.

Atmosféra solidního zděného domu je vytvořena materiálovou paletou navazující na historický základ stavby. Nové konstrukce jsou vystavěny z „klasických“ materiálů. Od formálně obdobných okolních historických staveb jej odlišuje provedení detailů. Formu objektu zjednodušuje provedení fasády v jednom odstínu kletované omítky. Keramické střešní tašky jsou obdobné jako v okolí běžně použité bobrovky, jen v tmavém patinovaném odstínu. Okna jsou dřevěná špaletová, Klempířské detaily jsou nahrazeny betonovými parapety.

projekt: Obecní dům Stránecká Zhoř
autor: Karel Filsak
spolupráce: Přemysl Jurák, Rebeka Jechová, Ema Procházková
fáze: architektonická soutěž
datum: 2023