Karel Filsak architekti

Památník obětem střelby v poliklinice fakultní nemocnice Ostravy dne 10.12.2019

Snažíme se přistupovat k návrhu pomníku citlivě. Jsme toho názoru, že je dobré vyhnout se okázalým sochařským formám a vytvořit pomník, který bude intimní připomínkou tragické události. Pomník by však měl být jasným vyjádřením. Naším návrhem je monumentální pamětní deska. Čtvercová a prostorná plocha se základním textem a jmény obětí. Na zvolenou formu měl vliv především výběr místa. Po zvážení všech dalších alternativ jsme se rozhodli umístit pomník na osu předprostoru nemocnice do dvojice se sochou slunce od Vladislava Gajdy. Prostor hlavní osy, byť částečně degradován parkovacími stáními je stále nejdůstojnější alternativou.

Velkou plochu chápeme jako prostředí pro spočinutí vzpomínky a jako místo pro smutek, který symbolizují ,,spadlé" rohy desky. Někomu může vyklenutí asociovat terénní tvarování mohyl. Volné místo symbolizuje prázdnotu, která zůstala po obětech. Velký rozměr a tušená váha přenáší tíhu prožitku na každého, kdo k památníku přijde. Pamětní deska vytváří prostor pro spontánní uctění obětí a zanechání zapálené svíčky. I přes jednoduchost formy obsahuje návrh několik detailů vyjadřujících náš koncept. Jsou to zejména textura, typologie výroby (odlévání), tvarovaní plochy a rohů, hrany, dutiny pro květiny, plasticita písma, vnořování a vynořování se písma v ploše apod. Tyto výtvarné prostředky považujeme za důležité vzhledem k povaze a funkci díla. Záměrně jsme se vyvarovali sochařských variant v prostoru vertikality. Došli jsme k názoru, že pamětní objekt nepotřebuje tvarové zastoupení nebo další nově vzniklou formu. Z našeho pohledu vše a jednoduše zastupuje to, co po vyhaslých životech zůstalo. A tím jsou jména a prázdný prostor po nich.

Dílo je bronzový odlitek kompletovaný z několika dílů. Povrch je jemně strukturálně řešený. Struktura a charakter povrchu se vytvoří už na základním modelu (kopytu), který bude vyhotoven z betonu. Při odlévání do bronzu se otisknou jemné nedokonalosti a prasklinky této předlohy. Tvar tak dostane řadu detailů, které zvýrazní jeho estetický výraz. Celý plášť nese ocelová (nerezová ocel) konstrukce, která rameny podporuje bronzový plášť.

projekt: Památník obětem střelby v poliklinice fakultní nemocnice Ostravy dne 10.12.2019
autor: Karel Filsak, Peter Demek
fáze: užší výtvarná soutěž
datum: 2020