Karel Filsak architekti

Pomník Pražského povstání

Forma památníku je archaickou metaforou barikád a zároveň vyjádřením složitého válečného konfliktu – střetu tří válečných stran (nacistických Němců, ruských a amerických osvoboditelů) na jedné straně a sevřené pozice Čechů na straně druhé. Je obrazným ztvárněním odvahy Pražanů, kteří se skoro beze zbraně zapojili do obrany města proti přesile jak početní, tak kvalitativní co do úrovně výzbroje. Pro defenzivní charakter válečné události byl zvolen motiv štítu jako symbol obrany a odboje. Tvar pomníku je založen na jednoduché geometrii tří kruhových sférických ploch, které se o sebe navzájem opírají. Trojice štítů spojená v kruhu je alegorií odvahy, semknutí a hrdosti. Vnější povrch každé části namísto zdobení heraldickými vzory nese stopy násilí a bolestivých zásahů.

[ Celý text ]

Štít je obranný prostředek sloužící k odražení úderů a osobní ochraně svého nositele. Po celý starověk a středověk byl štít častou součástí výzbroje. Štíty se vyráběly z různých materiálů, rozdílná byla i jejich velikost a váha. Menší typy štítů sloužily k aktivní obraně, zatímco těžké a velké štíty, tzv. pavézy, chránily téměř celou postavu. Na našem území se hojně využívaly v patnáctém století během husitských válek. Pěchotní pavézy bývaly v arzenálu měst a sloužily jim pro obranné účely. Skladovaly se pro případ válečných časů na obranu před obléhateli. Domobrana z nich pak sestavovala obranné palisády.

Po celou dobu své historie měl štít vedle ochranné i dekorativní funkci. Z původně jednoduchých maleb sloužících k rozpoznání nositele se časem vyvinula erbovní znamení. Ze štítu se tak stal vizuální, reprezentativní prvek, který sjednocuje a spojuje. To z něj dělá vnitřní i vnější symbol sounáležitosti, znak začlenění. Je to něco, co nás ve srovnání s ostatními bytostně definuje. Je to něco, co překračuje jednotlivce, pokud jde o definici skupiny.

Smyslem pomníku je připomenout události Pražského povstání jako jednoho z vyvrcholení hrůz Druhé světové války a jako takový by neměl být příliš estetizovaný – neměl by být „pěkný“. Měl by důstojnou a adekvátní formou odkázat na události a osudy jednotlivců, které by neměly být zapomenuty – patřičně je připomenout a reflektovat dějinné souvislosti v symbolické rovině. Podoba pomníku by měla být důstojnou, ale přitom naléhavou výpovědí o zlomovém okamžiku českých dějin.

Vnitřní nosná konstrukce je z nerezových profilů. Ta je opláštěná sletovanými bronzovými odlitky tl. 8 mm. Z vnější strany bude bronz patinovaný, s granulární strukturou a přiznaným odlévaným charakterem. Část odlitků bude před zasazením přetvořena prostřednictvím manipulace a zásahů těžké vojenské techniky a zbraněmi dobových parametrů, aby vnější plocha štítů nesla autentické stopy agrese a ran, který český národ během svého povstání utrpěl. Využit bude tzv. červený bronz s příměsí zinku a olova, které zlepšují obrobitelnost odlitku a zároveň vytvářejí specifickou, hrubější, ale ušlechtilou strukturu. Tento povrch dokreslí celkovou atmosféru pomníku.

projekt: Pomník Pražského povstání
autor: Karel Filsak
fáze: výtvarná soutěž
datum: 2023