Karel Filsak architekti

Pomník obětem 1. světové války

První světová válka byla válka dosud nepoznaného a nepředstavitelného rozsahu. Mezi lety 1914 a 1918 v ní bojovalo téměř 65 milionů vojáků. 10 mil. z nich padlo. 20 mil. utrpělo trvalá zranění, ať na těle nebo na duši. Používaly se nové obávané zbraně. Dělostřelecká palba, jakou před tím svět neviděl. Ypres, Verdun, Somma. Ti, co bojovali na těchto místech byli svědky ochromujícího utrpení. Lidé si prošli nejničivější zkušeností historie. Bitva u Ypres přinesla neuvěřitelné hrůzy a určila podobu války na západní frontě na další tři a půl roku. Válka v patu vedená ze zákopů ovládána smrtí a nepohodlím. Až konečně v listopadu roku 1918 v jedenácte minutě jedenácté hodiny zbraně ztichly.

Smyslem tohoto památníku je, aby si jej mohl pochopit každý sám. Zvolená symbolika nejsilněji upomíná na tvarování zákopových linií. Je bolestivým zásahem do země – prudkou puklinou. Svou jednoduchou geometrií však umožňuje celou řadu interpretací. Idea reflektuje touhu po imaginativním výrazu památníku. Nehmotný vzhled kontrastuje s masivními monumenty minulosti. Válka není vznešená. Proto je zvolen introvertní motiv, jehož důležitou složkou je efekt zrcadlení. Odraz oblohy vytváří proměnlivou atmosféru smíření i nejistoty. Tíha prožitku je přenesena na každého, kdo k památníku přijde. Každý je nucen podívat se sám sobě do očí. V apelaci na osobní zodpovědnost tkví přesah do současnosti a budoucnosti. Zkosení je zároveň symbolem pohybu, trvání, pokračování, života.

Objekt o rozměrech 0,8 m x 25 m x 0,7m je tvořen dvěma zrcadlovými tabulemi o tl. 6 mm. Každý plát o rozměru 80 Kg je opatřen ztužujícími žebry, přes které je kotvený do základové konstrukce tvořené betonovým pasem. Měřítko je voleno s ohledem k rozměrům člověka i k městu. Nápisy jsou do ocelového plátu vygravírovány s detailem tzv. negativní spáry, která je zaklopena plátem oceli z hrubě broušené oceli.

Bylo by znepokojující po sto letech označit hrůzy války pouze za národní tragédii. Nacionalismus, vynález národů z 19. století, romantický vztah krve a vlastenectví, tuto válku ve skutečnosti způsobil. Proto bychom si neměli připomínat pouze naše vlastní oběti. Památník nese data všech největších bitev první světové války. Stává se tak časovou osou připomínající významné milníky první světové války.

projekt: Pomník obětem 1. světové války
autor: Karel Filsak
fáze: architektonicko-výtvarná soutěž
datum: 2018