Karel Filsak architekti

Rekonstrukce prvorepublikové vily na Vinohradech

Jedná se o podsklepený vilový dům z 30. let 20. století s dvěma nadzemními patry a s nevyužívaným podkrovím ve stabilizované vilové zástavbě pražských Vinohrad. Interiér rekonstruované vily z 30. let 20. století si zachoval ve velké míře krásné původní prvky vybavení. Vedle výplní dveří a špaletových oken včetně vestavěných rolet a úložných prostorů v parapetech to jsou detaily jako teracové podlahy, dřevěné parkety, dobové vybavení včetně nábytku a řada dalších. Do rekonstruovaného interiéru byly provedeny nové zásahy redukované na funkčně a provozně nezbytné minimum vyplývající z přání klientů. Záměrem je ctít původní atmosféru interiéru.

Architektonické řešení
Všechny úpravy i vstupy doprovází respekt k základu, který má své jedinečné kouzlo. Celkově je nové vybavení navrženo jako elegantní a zároveň střídmé, tak aby jakkoliv nerušilo celkový prostor a nedominovalo původnímu vybavení interiéru. Akcent je kladen na různé doplňky a detaily, které svým materiálem a tvarováním navazují na původní vybavení.

Dispoziční řešení
Objekt je využíván jako celek, ač interiér nově funguje jako tři samostatné části s vlastním zázemím, každá rozléhající se vždy na jednom patře. Oddělení těchto „bytů“ (i z důvodu minimalizace stavebních úprav) není zcela striktní a nadále se jedná o jednu bytovou jednotku.

Architektonické řešení 1.NP vychází z jemného přehodnocení stávající dispozice. Původní dispozice byla upravena přemístěním kuchyně ze „servisní“ polohy do středu dění obytného pokoje, který je rozdělen původními posuvnými dveřmi na jídelnu a obytný prostor. Velkorysost tohoto prostoru je ještě podtrhnuta stávající prosklenou příčkou dělící od obytného prostoru komoru, vytvořenou zrušením předsíně s koupelnou, které byly vybudovány v 60. letech. Tato dělící konstrukce je rozšířena o úložný prostor v místě, kde nyní stojí zděná příčka. Z původní kuchyně vznikla malá ložnice s novými úložnými prostory. Změnou prochází i prostor koupelny, který je zvětšen o původní prostor spíže, ve kterém je nově umístěn velký sprchový kout. Těmito zásahy získala dispozice komfort obytného prostoru s kuchyňským koutem a dvěma pokoji.

[ Celý text ]

Ve 2.NP zůstává dispoziční řešení bez úprav. V původní šatně je vybudována kuchyně. Vybavení koupelny je přehodnoceno a doplněno o zavěšené WC. Z nevyužívaného podkroví, které sloužilo do současnosti jako půda, jsou vytvořeny nové obytné místnosti. S vdechnutím nového života podkroví přichází úpravy v podobě otevření prostoru do krovu a jeho přisvětlení zvětšením stávajících vikýřů respektujících původní tvarování a osazení systému střešních oken. Na původní dřevěné úzké vedlejší schodiště navazuje velkorysá vstupní hala. Tato hala je ústředním prostorem nově vzniklého prostoru, na kterou navazují všechny ostatní místnosti. Obytný prostor je rozdělen do dvou místností, které kromě samostatných vstupů z haly disponují novým propojením ve středu dispozice osazením posuvných dveří, které svojí výškou podtrhují velkorysost nejen podkroví, ale i celého domu. V obytné části v arkýři je využita výška podkroví pro vytvoření spacího patra, přístupného mlynářskými schody podél středové nosné zdi. V druhé části obytného prostoru je situovaná jídelna s kuchyňským koutem. Dále je součástí podkroví pracovna a plně funkční hygienické zázemí. Jeden z pokojů je ponechám účelu půdy. Nové prvky interiéru jsou navrženy střídmě, tak aby daly vyniknout kráse původních detailů a dobovému nábytku.

Materiálové řešení
Fasáda zůstává stávající v kombinaci režného cihlového a pohledového betonového zdiva. Původní střešní plášť byl vyměněný za nové zateplené souvrství s využitím původního typu krytiny, jíž je keramická skládaná střešní taška tzv. „bobrovka“ červené barvy. Profilace korunní římsy bude navazovat na sousední objekt a bude ve zjednodušené podobě odvozena od římsy stávající. Do fasády nebude zasahováno. Okna ve svislých obvodových konstrukcích zůstávají původní dřevěná špaletová. Nové vnější oplechování střechy bude měděné. Měděný budou i nové žlaby a svislé svody.

Materiálové řešení interiéru
Nové zásahy jsou navrženy ve světlých tónech, tak aby prostor oproti předchozím tapetám působil světle a přívětivě. Koncept drobného odlišení nových úprav se odráží v harmonických kontrastech barev nebo též rozdílu v odstínech původních a nových parketových podlahách. Parkety jsou navrženy i na pracovní desku kuchyňské linky, aby nový nábytek jemně splynul se zbytkem místnosti.

Hygienická zázemí jsou navržena jako plně praktická s omývatelným povrchem na stěnách a bezespárými povrchy na podlahách. V jemném kontrastu k teracovým podlahám jsou v nových koupelnách navrženy litá podlaha a cementová stěrka. Ta v podkrovní koupelně částečně zachovává ráz půdního prostoru. Ten je ctěn i dalšími povrchy z hrubější materiálové palety, jako jsou dubové fošny, neomítané zdivo či vápenné štuky. Jemné odstíny bílé a pastelové tóny repasovaných výplní a vestavěných nových nábytků, včetně doplňků v kombinaci s původními dřevěnými podlahami, vytváří současné útulné bydlení v kontextu prvorepublikové vily.

Konstrukce stropu budou stávající dřevěné. Dřevěné prvky krovu budou viditelné, ochráněny požárním nátěrem dle specifikace samostatné části, v koupelně budou dřevěné prvky chráněny proti plísním a vlhkosti. Požární nátěr dle PBŘ bude před aplikací konzultován s architektem projektu. Svislé dělící konstrukce budou omítané. Opravy v nutném rozsahu zjištěném při rekonstrukci.

V podkroví budou očištěny všechny zděné konstrukce a odstraněny omítky. Nové omítky budou štukové bez vrchní vrstvy malby, pouze s penetrací. Konkrétní druh svrchního nátěru bude upřesněn při průběhu rekonstrukce. Část zděných konstrukcí ve 3.NP v rozsahu komínových těles bude ponecháno v přiznaném zdivu s vyspravenými spárami. Konkrétní penetrační nátěr bude upřesněn během rekonstrukce.

projekt: Rekonstrukce prvorepublikové vily na Vinohradech
autor: Karel Filsak
spolupráce: Vendula Bažová
datum: studie 2017, projekt 2019