Karel Filsak architekti

Rozhledna pod Holednou

Obora Holedná zaujímá plochu 327 ha, rozkládá se okolo kopce Holedná (391 m n. m.) v Kohoutovických lesích. Při tichém klidném pohybu skrze převážně dubový listnatý les místy s borovicí zde mohou návštěvníci spatřit nejenom muflony, daňky a jeleny, ale i rozličné druhy ptáků. Dole na rybníčku se nachází divoké kachny březňačky. Obora je výjimečná svým umístěním uvnitř velkého města. Nachází se mezi sídlišti Jundrov, Kohoutovice a Bystric. Jedná se tak o místo prolínání síly přírody a života ve městě.

Při návrhu rozhledny bylo hlavním záměrem vytvořit objekt, který bude konstrukčně co nejjednodušší a co nejvíce transparentní, aby mohl přirozeně splývat se svým okolím. Vytváříme jednoduché racionální ústrojí založené na čisté geometrii. Věž má jednoduchý tvar, který je tvořen systémem jednotlivých subtilních prvků, které při potřebné výšce zajišťují dostatečnou prostorovou tuhost. Tímto principem vzniká jasně definovaný tvar, který je však „průhledný“ a vlídný ke svému prostředí. Tvarová jednoduchost je dále podtržena použitím zinkové oceli na všechny části konstrukce. Výhodou je, že je to tento povrch bezúdržbový a časem bude jeho výraz ještě zesilovat.

Rozhledna je založena na soustavě čtyř mikropilotů převázaných železobetonovou základovou deskou. Nosnou konstrukci tvoří šest samostatných na sebe montovaných prostorových rámů o půdorysném tvaru rovnostranného trojúhelníku o délce hrany 4,86 m a výšce 4,83 m. Jednotlivá patra této konstrukce jsou tvořena hierarchickým sdružováním jednotlivých ocelových prvků. Každý z těchto rámů je tvořen systémem cylindrických vertikálních profilů, které jsou spřaženy horizontálními ocelovými pláty. Do těchto jednotlivých dílů je vsazeno trojramenné zakřivené schodiště z ocelového plechu. Zábradlí je tvořeno nosným rámem, na který jsou navařeny další ocelové pruty. Všechny jednotlivé prvky včetně zábradlí, schodů, tvoří součást celkového konstrukčního systému věže.

projekt: Rozhledna pod Holednou
autor: Karel Filsak, Přemysl Jurák
fáze: architektonická studie
datum: 2018