Karel Filsak architekti

Socha k 1100. výročí zavraždění sv. Ludmily v Mělníku

Význam a krásu příběhu svaté Ludmily vnímáme v její symbolické rovině. To nás přivádí na myšlenku jednoduché geometrické formy, která je sochařským vyjádřením závoje, jež je nejvýraznějším atributem a nástrojem mučednické smrti sv. Ludmily. Je stylizovaným, ale jasným vyjádřením.

Závoj je univerzálním symbolem. Je symbolem ženskosti a křehkosti. V křesťanství byl závoj chápán jako znak ženské důstojnosti a nedotknutelnosti. Látkový závěs - baldachýn je znázorněním nebes. Tvar odkazuje také na světský ceremoniální význam brokátového baldachýnu, který je nezbytným doplňkem trůnu. Zvolená forma vertikály – pilíře znázorňuje význam svaté Ludmily jako jednoho z hlavních předků českých panovníků i českých královen, za jejíhož života byly položeny základy christianizace Čech a také základy moci Přemyslovců.

Socha ctí materiálový a historický kontext, ctí náboženskou estetiku i charakter prostoru, který má silný církevní i světský významem. Zlatá barva mosazného plechu je ideálním materiálem pro tvar díla, které je věnováno takto významné historické postavě. Navíc, tak, jak bude socha stárnout, bude získávat ušlechtilou patinu a tím bude její výraz ještě zesilovat.

I přes jednoduchost formy obsahuje návrh řadu detailů. Jsou to zejména textura, tvarování pilíře, doplnění reliéfního textu i nový dlážděný povrch. Všechny tyto výtvarné prostředky považujeme za důležité vzhledem k povaze a funkci díla. Dílo je tvořeno mosazným plechem tl. 3 mm kompletovaným z několika dílů do výsledného tvaru. Povrch je jemně strukturován. Struktura a charakter povrchu se vytvoří po zkompletování tvaru. Povrch bude jemně ručně přebroušen. Ideou je vytvoření jemné mřížky, která bude vytvářet stylizovanou strukturu látky. Podkladní konstrukce je z nerezové oceli, která podporuje mosazný plášť. Travnatý povrch je nahrazen dlažbou.

projekt: Socha k 1100. výročí zavraždění sv. Ludmily v Mělníku
autor: Karel Filsak
fáze: projektová výtvarná soutěž
datum: 2020