Karel Filsak architekti

Územní plán Mělníku

Koncepce je založena na základní tezi zdůraznění významu města jako přirozeného spádového centra oblasti s akcentem na vytvoření vstupní brány Kokořínska. Ideovým vyjádřením koncepce jsou tři základní principy – kontrakce, konverze, komprese.

Jednoznačně preferujeme zastavení plošné expanze, udržení města v současných hranicích a zahuštění stávající struktury s vědomím existence tvrdých limitů záplavových území Labe a Pšovky. Základním motivem je ochrana viničních tratí postupně pohlcovaných zástavbou a zachování specifických identit Chloumku a Vehlovic. Vnitřní rezervy všech částí města jsou při aktuálním demografickém trendu schopny relativně dlouhodobě absorbovat poptávku. Nezbytná je ochrana města s dominantním postavením historického jádra a zvýraznění kompozičních vztahů v kontextu charakteristického reliéfu širšího území. Za zásadní považujeme definovat hranici mezi vnitřním městěm a jeho ostatním částmi formou postupného zeleného rozhraní vytvářejícího zdánlivě městské hradby a brány s integrovaným dopravním koridorem. Dále stanovujeme hierarchii sídelních jader, hledáme jejich potenciál a významy a vytváříme mezi nimi funkční spojnici – jednu z nových páteří zvýrazňujících celkový lineární charakter území města.

projekt: Územní plán Mělníku
autor: Karel Filsak, Michaela Dejdarová, Eduard Žaluda
spolupráce: Petra Hušková, Edita Vávrová
fáze: architektonická soutěž
ocenění: 1. místo
datum: 2013