Karel Filsak architekti

Vodní prvky na Dominikánském náměstí v Brně

Kašny dotvářejí od nepaměti centrální prostor mnoha náměstí. Dominikánské náměstí, dříve Rybí trh, je jedno z nejvýznamnějších náměstí města. Jeho výraznou dominantou je kostel svatého Michaela archanděla na jižní straně náměstí a budova Nová radnice, jejíž objekty definují náměstí se západní strany. Od začátku nás zajímalo nenásilné začlenění vodních prvků do prostoru náměstí a zapojení lidí do přímého kontaktu s objekty i vodou. Formální pojetí kašen vnímáme jako zobrazení jejich podstaty. Odvoláváme se na tradiční tvarosloví nádob. Vodní prvky vytvářejí dvojici. Jde o vztah mezi světskými a církevními symboly. Kašna před kostelem sv. Michala je inspirovaná jedním z atributů světce. Tím jsou rovnoramenné váhy, na kterých archanděl váží duše zemřelých. Druhý vodní prvek situovaný uprostřed náměstí z vnitřní strany kopíruje tvar první kašny. Stává se tak druhou pomyslnou miskou vah. Z vnějšku se však tvar odkazuje na historické tvary kádí či sudů. Tím se snaží reagovat na historii místa, které sloužilo jako rybí trh. Použití symbolu vah je zajímavé i vzhledem k tomu, že se objevují také na věži Staré radnice nedaleko odtud. Vzniká tak kontinuita mezi těmito budovami. Snaha o přehledné citování těchto vztahů nás vedla k výsledným jednoduchým geometrickým formám. Obě kašny se na zimní období zakrývají poklopem, který může sloužit jako samostatný objekt „studánky“ osazený do bočních nádvoří radnice.

Kašna před kostelem by měla být svým pojetím klidnější. Hladina s přepadem směrem do sebe by se měla chovat jako zrcadlo. Aby bylo zdůrazněno téma vyvažování, dotýká se země pouze v jednom bodě. V upraveném spádu navazující dlažby by se měla z vody vytékající ze spodu kašny vytvářet nízká hladina, posléze odtékající do přepadu. V té se bude v protisvětle zrcadlit průčelí kostela i samotná kašna. Uprostřed kašny je instalována technologie vytvářející vodní páru.

Druhá kašna je robustnější. Pevně spojená s prostorem náměstí rozšiřující se základnou. Velký spád prostoru je vyřešen osazením kašny do negativní spáry vytvářející zároveň po obvodu odtok. Vodní hladina je v tomto případě více zčeřená intenzivněji přitékající vodou. Přetéká přes okraj po vnějším obvodu do odpadního žlabu. Vedle objektu samotného voda živelně vytéká v okolí kašny z trysek umístěních v dlažbě. Tím je narušen jistý pocit stálosti. Kašna se stává také více obytnou. Ve spádu náměstí jsou pak umístěny vpusti, které vodu jímají do rezervoáru v technické šachtě. U kašny je osazeno stavidlo, které je možné dle libosti zdvihnout a docílit tak vytékajícího proudu části vody padající přepadem do odtoku v dlažbě. Každý tak může na chvíli ovlivnit průtok vody prvkem.

Nosná konstrukce kašen je ocelová žárově zinkovaná. Ocelová konstrukce je opláštěna plechem, resp. sletovanými bronzovými odlitky tl. 8 mm. Z vnější strany bude bronz patinovaný, s granulární strukturou. Vnitřek kašny bude mít jemně broušenou úpravu ušlechtilého vzhledu.

projekt: Vodní prvky na Dominikánské náměstí v Brně
autor: Karel Filsak
spolupráce: Vendula Bažová
fáze: architektonická soutěž
ocenění: 4. místo
datum: 2020